Kiening: Genealogie nordwestlich von München

nach (Heirats-)Jahr sortiertes Personenregister Lämpl Lampl Lempel Lampel Lämbl Lambl Lämpel Lämppl Lamppl Lämppel Lempl