Kiening: Genealogie nordwestlich von München

nach (Heirats-)Jahr sortiertes Personenregister Lampl Lämpl Lempel Lampel Lämbl Lambl Lämpel Lämppl Lamppl Lämppel Lempl